Tuesday, 11/08/2020 - 23:33|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học La Hiên

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 1 NĂM HỌC 2020 - 2021

PHÒNG GDĐT VÕ NHAI

TRƯỜNG TIỂU HỌC LA HIÊN

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 1 NĂM HỌC 2020 - 2021

 

Thứ

Buổi

Tiết

1A (Ngân)

1B (Tuyến)

1C (Hoài)

Hai

Sáng

1

Trải nghiệm

Ngân

 

Trải nghiệm

Tuyến

Trải nghiệm

Hoài

2

Toán

Toán

Toán

3

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

4

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Chiều

1

Âm nhạc

Lương

Đạo đức

Tuyến

Đạo đức

Hoài

2

Đạo đức

Ngân

Âm nhạc

Lương

T Việt (ôn)

Nhung

3

T Việt (ôn)

T Việt (ôn)

Tuyến

Âm nhạc

Lương

Ba

Sáng

1

Thể dục

Thịnh

Tiếng Việt

Tuyến

Tiếng Việt

Hoài

2

Tiếng Việt

Ngân

Thể dục

Thịnh

Tiếng Việt

3

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tuyến

Thể dục

Thịnh

4

TNXH

TNXH

TNXH

Hoài

Chiều

1

T. Anh

Uyên

T Việt(ôn)

Bạch

T Việt (ôn)

Nhung

2

T Việt (ôn)

Nhung

T. Anh

Uyên

T Việt (ôn)

Bạch

 

3

T Việt (ôn)

T Việt (ôn)

Bạch

T. Anh

Phương

Sáng

1

Toán

Ngân

Toán

Tuyến

Toán

Hoài

2

Mĩ thuật

Chúc

Tiếng Việt

Tiếng Việt

3

Tiếng Việt

Bạch

Mĩ thuật

Chúc

Tiếng Việt

4

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tuyến

Mĩ thuật

Chúc

Chiều

1

T. Anh

Uyên

T Việt (ôn)

Tuyến

T Việt (ôn)

Bạch

2

T Việt (ôn)

Ngân

T. Anh

Uyên

T. Anh

Phương

3

Trải nghiệm

Trải nghiệm

Tuyến

Trải nghiệm

Bạch

Năm

Sáng

1

Tiếng Việt

Ngân

Tiếng Việt

Tuyến

Thể dục

Thịnh

2

Tiếng Việt

Thể dục

Thịnh

Tiếng Việt

Hoài

3

Thể dục

Thịnh

Tiếng Việt

Tuyến

Tiếng Việt

4

TNXH

Ngân

TNXH

TNXH

Chiều

1

Toán (ôn)

Bạch

Tiếng Việt

Nhung

Tiếng Việt

Hoài

2

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

3

Tiếng Việt

Toán (ôn)

Toán (ôn)

Sáu

Sáng

1

Toán

Ngân

Toán

Tuyến

Toán

Hoài

2

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

3

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

4

Trải nghiệm

Trải nghiệm

Trải nghiệm

Ghi chú

Ngân:

20 tiết + 3T (CN) = 23 tiết

Tuyến:

20 tiết + 3T (CN) = 23 tiết

Hoài:

20 tiết + 3T (CN) = 23 tiết

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Hôm qua : 6
Tháng 08 : 67
Năm 2020 : 2.739